Programări

Optimizați operațiunile din teren

Cu ajutorul unor procese optimizate și a tehnologiilor inovatoare, vă ajutăm să vă îmbunătățiți procesul de programare și să:

 •  Optimizați rata de ocupare a echipei de teren
 •  Îmbunătățiți experiența oferită clienților (reducerea timpului de așteptare înaintea programării, creșterea autonomiei clienților)
 •  Îmbunătățiți vizibilitatea tuturor etapelor procesului

În acest scop, implementăm mai multe instrumente:

 • O interfață chatbot, care include programul echipelor de teren, permițând clienților să se programeze în mod independent
 •  Automatizarea anumitor sarcini (numerotarea în timpul campaniei de programare, algoritmi pentru a maximiza disponibilitatea, sondaje privind satisfacția după programare, etc.)
 • Vizibilitate îmbunătățită pentru consumatori: SMS/e-mail care sintetizează detaliile programării, informații în timp real cu privire la stadiul programării.
 • Vizibilitate îmbunătățită a echipelor de teren:  note SMS/email privind programarea

Soluții și beneficii pentru afacere

 • Optimizarea operațiunilor din teren: îmbunătățirea productivității, reducerea timpului de lucru
 • Sarcini de control și documentare: măsurarea volumului, uzura și conformarea la Standardele Naționale Aplicabile (ANS).
 • Optimizarea experienței oferite clienților: satisfacție, calitate, timp de rezolvare

Domenii de aplicare

 • Before-sales la sediul clientului, de ex., pentru un proiect panouri solare

Gestionarea de tip Back-Office a Reclamațiilor

Puteți beneficia de experiența noastră de 30 de ani în gestionarea și optimizarea procesării  back-office și a oricăror sarcini îndeplinite în afara etapei de interacțiune cu clientul final (apel/chat):

 • Gestionarea reclamațiilor
 • Preluarea, urmărirea și modificarea comenzilor
 • Gestionarea vânzărilor, activarea serviciilor
 • Gestionarea erorilor și procesarea excepțiilor
 • Activități de contabilitate primară
 • Gestionarea suspiciunilor de fraudă
 • Gestionarea pierderilor.

Cu alte cuvinte, dacă trebuie să gestionați:

 • Toate operațiunile care nu pot fi gestionate direct de către front office
 • Toate prelucrările pe care clientul final nu le poate efectua el însuși cu privire la serviciile pentru abonați (web sau app)
 • Toate cererile și cazurile non-standard și/sau complexe
 • Toate prelucrările care implică:
 • Unul sau mai mulți furnizori/colaboratori (interni și externi)
 • Unul sau mai multe sisteme informatice
 • Unul sau mai mulți pași cu termenelimită multiple

… ne ocupăm de aceste activități pentru Dvs. Bazându-vă pe experiența noastră în gestionarea proceselor, vă puteți îmbunătăți eficiența globală în ce privește operațiunile de de back-office cu 20-30%. Experții nostril vă vor ajuta să:

 • Maximizați calitatea prelucrării (garantează că sarcina adecvată este executată de persoana potrivită)
 • Optimizați viteza de prelucrare (obiectiv: reducerea timpului total petrecut pentru gestionarea proceselor)
 • Raționalizați organizarea și să direcționați cu ușurință progresul fiecărui proces

Pentru a vă ajuta în acest sens, echipele noastre vor face următoarele, pentru toate sau pentru parte din operațiunile dvs. de back-office:

 1. Vor efectua un studiu aprofundat al proceselor și structurii dvs. de back-office (activare, reclamații, gestionare email, etc.)
 2. Vor analiza și sugera oportunitățile de optimizare și economisire:
 • Îmbunătățirea procesului (sarcini paralele, automatizare, robotizare, etc.)
 • Instrumente (platforma BO, gestionarea documentelor, monitorizare, etc.)

Fiecare sugestie va include timpul de implementare aferent, costuri, randamentul estimat al investițiilor, etc.

Vor gestiona operațiunile dvs.

Prin ce se deosebește Comdata: Veți beneficia de o platformă de gestionare a activităților de back-office pe care am dezvoltat-o noi înșine.

AFLAȚI MAI MULTE

Gestionarea Comunităților

Având în vedere că mediile de socializare joacă un rol din ce în ce mai important în strategiile de marketing și comunicare, gestionarea comunităților devine esențială pentru dezvoltarea mărcilor și a comunității acestora: vizibilitate și reputație, preferință pentru marcă, participarea consumatorior, interacțiunea în cadrul comunității, generarea de lead-uri, etc.
Este imperativă stăpânirea tuturor acestor aspecte care privesc gestionarea comunităților, pentru a culege roadele!

Pentru a veni în sprijinul Dvs., echipele Comdata vor:

 •  Vor stabili strategia editorială și cu privire la conținut
 • Vor implementa un calendar al evenimentelor
 •  Vor analiza rezultatele pe baza unor rapoarte și vor oferi recomandări strategice prin intermediul specialiștilor noștri, Analiști și Strategi Social Media (Social Media Analysts and Strategists). 
 •  Vor modera conținutul Dvs.

Complianță (Comandă-Post-Vânzare-Contract)

Administrarea Vânzărilor

Cu o experiență de peste 30 de ani în gestionarea proceselor, ne putem baza pe mai bine de 250 de specialiști în gestionarea proceselor și pe soluții inovatoare pentru a interveni asupra și pentru a optimiza sarcinile dvs de administrare a vânzărilor.

Gestionarea comenzilor, administrare post-vânzare, gestionarea emiterii facturilor către client:

 • Introducere manuală a comenzilor
 • Note de atenționare privind documente justificative
 • Introducere plăți
 • Gestionarea plăților prin diferite metode de plată
 • Gestionarea recuperărilor: de la note de atenționare la acțiuni de recuperare a datoriilor.
 • Activități de trezorerie și renconciliere bancară:
 • Reconciliere bancară
 • Prognoza fluxului de numerar

Procesul de achiziție, gestionarea furnizorilor:

 • Reconciliere bon de comandă/factură furnizori
 • Înregistrare facturi furnizori
 • Gestionarea reglementărilor

Vă oferim diverse servicii cu valoare adăugată și inovatoare pentru o gestionare mai armonioasă a proceselor, în vederea creșterii eficienței operaționale:

 • Soluții de asistență video pentru colectarea documentelor cu un singur apel (ex., pentru documente ilizibile)
 • Căutare automată a cuvintelor cheie într-o imagine
 • Platformă optimizată de gestionarea a activităților de back-office
 • Automatizare

De asemenea, avem acces la centrele noastre de expertiză în domeniul documentației (Comdata Digital) și management post-vânzare (Cash Management Services - CMS).

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, echipele noastre:

 • Vor cartografia și analiza performanțele structurii existente
 • Vor clasifica activitățile care pot fi optimizate, automatizate și efectuate în paralel în lanțul de management postvânzare
 • Vor integra și dezvolta instrumentele și tehnologiile personalizate de care aveți nevoie (soluții de telefonie, plăți, arhivare securizată, contracta semnături electronice, etc.)
 • Vor desfășura operațiunile furnizând raportări în timp real și soluții CRM în funcție de nevoile Dvs.

Onboarding Consumator (furnizare – îndeplinire – back-office)

Gestionarea Contractului

Ne angajăm să ne ocupăm de consumatorii Dvs. prin intermediul unui serviciu de primire, care acoperă perioda de la propunerea contractului inițial, până la primirea primei facturi.  Pe parcursul acestei etape de achiziție reușite, sunt necesare anumite puncte-cheie de comunicare cu clientul. Aceste etape diferite ale ciclului de viață sunt concepute pentru:

 • A reduce procentul de rezilieri și rata de reziliere
 • A crește procentul plăților spontane la prima factură
 • A crește ciclul mediu de viață al consumatorului

Pentru a vă susține în această strategie, echipele noastre implementează diverse inițiative:

 • Impulsionează comunicarea cu clientul în punctecheie pe parcursul procesului de activare
 • Preiau apeluri pentru a sprijini inițierea ciclului de facturare
 • Consolidarea retenției clienților finali prin campanii de promovare a instrumentelor de facturare online și intrumentelor medicale de autoîngrijire.

Recuperarea Debitelor & Gestionarea Creanțelor

Comdata oferă o gamă completă de servicii inovatoare de recuperare a debitelor și de gestionare a creanțelor. Aceste servicii, bazate pe cele mai recente tehnologii, vă ajută să gestionați întregul ciclul activ de viață al consumatorilor Dvs.

În privința recuperăriii telefonice a debitelor, vă ajutăm să generați interacțiuni multi-canal, menite să solicite debitorului să-și onoreze obligațiile:

 • Acțiuni automate (SMS, email sau broadcasting)
 • Acțiuni manuale (inbound și outbound)
 • Acțiuni mixte (IVR sau multi-canal)

De asemenea, acoperim întregul proces de creditare pentru consumatori (activarea metodei de plată, detaliile contului bancar, rambursare, note de debit). Cu ajutorul acestor soluții tehnologice, experții noștri pot:

 • Analiza și evalua consumatorii: verifica ratingurile de credit ale consumatorilor, utilizând instrumente de informare și evaluări discreționare
 • Evalua riscuri
 • Elabora evaluări ale consumatorilor  (analiza indicatorilor financiari)

Gestionarea Documentelor & Analiză

Raționalizați și facilitați gestionarea documentației clienților dvs.

În calitate de experți în gestionarea proceselor de peste 30 de ani, contăm pe experiența a peste 250 de specialiști în proces și folosim soluții inovatoare pentru a opera și optimiza eficient activitățile dvs. de gestionare a documentelor:

 • Sistem de gestionare a corespondenței / răspuns corespondență comercială
 • Deschidere/pregătire corespondență
 • Scanare
 • OCR/ADR, codare video cu procesare, de către echipele noastre, a răspunsurilor negative
 • Indexarea și integrarea datelor cu sistemele dvs. informatice
 • Arhivarea fizică și/sau digitală sigură
 • Gestionare end-to-end a corespondenței externalizate.

Pentru a vă optimiza eficiența operațională, vă oferim un pachet de servicii și inovații cu valoare adăugată mare, inclusiv soluții de asistență video pentru obținerea documentelor dintr-un singur apel (de ex., pentru documente ilizibile) și de căutare automată a cuvintelor cheie într-o imagine.

Pentru a vă sprijini în procesul de gestionare a documentelor, echipele noastre vor:

 • Cartografia și analiza performanțele structurii existente de gestionare a documentelor
 • Clasifica activitățile care pot fi optimizate, automatizate și efectuate în paralel în lanțul de gestionare
 • Integra și dezvolta instrumentele, tehnologiile personalizate și echipamentele de care aveți nevoie: deschidere corespondență, platformă de scanare, interfața OCR/ADR și de codare video, soluție de gestionare automată a metadatelor, seifuri digitale, platformă pentru exploatarea documentelor de back-office.
 • Organiza echipele adecvate pentru pregătirea documentelor și procesarea respingerilor
 • Gestiona operațiunile, furnizând rapoarte în timp real și soluții CRM bazate pe nevoile dvs.

Gestão e análise de documentos

Como especialistas em gestão de processos há mais de 30 anos, temos mais de 250 especialistas em processos e utilizamos soluções inovadoras para operar e otimizar eficientemente suas tarefas de gestão de documentos:

 • Sistema de tratamento de correio eletrônico/envio de resposta de negócios
 • Abertura/preparação de cartas
 • Digitalização
 • OCR/ADR, codificação de vídeo com processamento de rejeições por nossas equipes
 • Indexação e integração de dados com seus sistemas de informação
 • Arquivamento digital físico e/ou seguro
 • Gestão de correspondência terceirizada de ponta a ponta

Para otimizar sua eficiência operacional, oferecemos um pacote de serviços e inovações de alto valor agregado, incluindo soluções de suporte em vídeo para coleta de documentos de uma única chamada (por exemplo, para documentos ilegíveis) e pesquisa automática de palavras-chave em uma imagem.

Para apoiá-lo nestas tarefas de gestão documental, as nossas equipes irão:

 • Mapear e analisar o desempenho da estrutura de gestão documental existente
 • Classificar as tarefas que podem ser otimizadas, automatizadas e executadas em paralelo na cadeia de gestão
 • Integrar e desenvolver ferramentas, personalizar tecnologias e máquinas que você precisa: abertura de cartas, plataforma de digitalização, OCR/ADR e interface de codificação de vídeo, solução automatizada de gerenciamento de metadados, cofres digitais, plataforma de backoffice para uso de documentos
 • Organizar as equipes apropriadas para preparar documentos e processos rejeitados
 • Gerenciar as operações fornecendo relatórios em tempo real e soluções de CRM com base nas suas necessidades